Se strinjate, da živimo v času, ko se stresu v vsakdanjem življenju zelo težko izognemo? Da lahko čimbolj ublažimo škodljive posledice stresa na naše zdravje, potrebujemo mir, mirno okolje in čas, ko lahko počivamo. Tega si najbolj želimo v svojem domačem okolju, na svojem domu.

Še najbolj si miru želimo ob nedeljah in praznikih, ko si vzamemo čas zase, si oddahnemo po napornem delovnem tednu in pogosto počivamo ali pijemo kavo sami ali s prijatelji na svojem vrtu. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste uživali v senci, ob dobri družbi in kar naenkrat se je oglasila sosedova kosilnica za travo, sosedova žaga za drva ali izredno glasna kotna brusilka? Kaj pa hrup gradnje sosedove hiše?

Veljavna Uredba o mejnih vrednostih hrupa v okolju namreč ne ureja hrupa, ki ga povzroča človek sam z izvajanjem del. Prav tako ne regulira hrupa na gradbiščih, ki niso objekti z vplivi na okolje. To pomeni, da po današnji zakonodaji hrup omenjenih dejavnosti ni omejen in lahko dosega ravni, ki so škodljive za zdravje.

Veljavna Uredba o mejnih vrednostih hrupa v okolju namreč ne ureja hrupa, ki ga povzroča človek sam z izvajanjem del. Prav tako ne regulira hrupa na gradbiščih, ki niso objekti z vplivi na okolje. To pomeni, da po današnji zakonodaji hrup omenjenih dejavnosti ni omejen in lahko dosega ravni, ki so škodljive za zdravje.

Če se še spomnite zakonodaje iz devetdesetih let, je bilo to področje povsem drugače urejeno. Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju, ki je bila sprejeta leta 1995, to je skoraj 30 let nazaj, je urejala tako hrup hrupnih del kot tudi hrup gradnje hiše. To področje je bilo torej pred 30 leti mnogo bolje urejeno kot danes z vidika zaščite prebivalcev pred prekomernim hrupom

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da hrup, ki je v dnevnem času višji od 50 dBA in ponoči višji od 40 dBA, škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Tega se na našem ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, ne zavedajo, saj vsaka uredba ali sprememba uredbe o hrupu, ki jo sprejmejo, manj ščiti človeka pred hrupom v okolju.

Alenka Markun iz podjetja Marbo Okolje d.o.o.