Tudi letos je strokovno analizo, v mesecu juniju 2018 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, na vseh štirih lokacijah: Selška Sora – Podlubnik in Soteska, Poljanska Sora – kopališče Puštal in Sora v Retečah.

Ocenjevali so mikrobiološke parametre in za vse 4 odvzete vzorce površinskih kopalnih voda na zgoraj navedenih lokacijah ugotovil, da so SKLADNI s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih oz. kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Analize vode z mikrobiološkega vidika kažejo primernost voda za kopanje.

Vsekakor pa tudi na kopališčih, kjer je kopalna voda skladna s priporočili o varnosti kopanja, svetujemo, da ljudje vode ne pijejo oz. zaužijejo, saj lahko to povzroči različne okužbe s povzročitelji črevesnih nalezljivih obolenj.

Pozornejši morajo biti zlasti otroci, ki med kopanjem nenamerno popijejo več vode in starejši. Svetujemo, da se po kopanju kopalci čimprej oprhajo s čisto pitno vodo.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka