Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali so tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost, torej ekosisteme, habitate ali vrste in, ali zdravje ljudi in gospodarstvo. Ljudje so s svojim ravnanjem hote ali nehote te vrste razširili v Sloveniji. Najpogosteje rastejo ob cestah, železnicah, gradbiščih, zapuščenih vrtovih in njivah ter ob rekah in potokih. Invazivne tujerodne vrste povzročajo težave domorodnim vrstam, saj jih izpodrivajo, prenašajo tudi  bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne vrste niso odporne ali nanje prilagojene. Vse to ogroža biotsko raznovrstnost. Ljudje imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, na primer alergije, poškodbe kože. Nastaja tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb.

Nove zbiralnice za odpadno jedilno olje v občini Škofja Loka

February 21, 2024|Comments Off on Nove zbiralnice za odpadno jedilno olje v občini Škofja Loka

Komunala Škofja Loka je v sklopu projekta Čisto Škofjeloško v občini Škofja Loka postavila 4 nove zbiralnice za odpadno jedilno olje. Skupno imamo sedaj v občini Škofja Loka 11 in v občini Železniki 2 rumeni [...]

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

July 11, 2023|0 Comments

Prehod na krožno gospodarstvo ni le izziv Slovenije, ampak tako Evropske unije kot celotnega sveta. Evropska unija letno proizvede ogromno količino odpadkov (2,5 milijarde ton). Z željo po njihovem zmanjševanju zato posodablja zakonodajo v smeri [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka