Slovenija je leta 2021 sprejela Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka. Njegov osnovni cilj je ohranjati dobro kakovost zunanjega zraka za zdravo življenje vseh ljudi. Ukrepi so usklajeni tudi z ukrepi blaženja podnebnih sprememb skladno s cilji Pariškega sporazuma.

Občina Škofja Loka se zaveda, da je kakovost zunanjega zraka eden ključnih okoljskih izzivov in pogoj za zdravo življenje občank in občanov. V ta namen  se je z izjavo zavezala k izvajanju ukrepov, ki izhajajo iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka. Poleg aktivnosti, ki jih na tem področju Občina Škofja Loka že izvaja se prioritetni ukrepi med drugimi nanašajo predvsem na področje ogrevanja stavb in prehoda k trajni mobilnosti.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka