Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vidikov stanja okolja. Slaba kakovost zraka pomembno vpliva na naše zdravje, blaginjo in okolje. Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi okoljski vplivi in velja za najpomembnejši vzrok zdravstvenih problemov, povezanih z onesnaževanjem okolja.

Kakovost zraka je predvsem v zimskih mesecih močno pogojena s kulturo kurjenja. Količino prašnih delcev in drugih škodljivih snovi, ki izhajajo iz kurišč v času ogrevalne oz. kurilne sezone lahko zmanjšamo z rednim vzdrževanjem kurilnih naprav ter v primeru ogrevanja z lesom zagotovimo primerno suho gorivo in pravilno rabo peči.

V zloženki Kako pravilno kurimo z lesom si lahko preberemo nekaj splošnih informacij o pravilnem kurjenju z lesom. Podrobnejše napotke za pravilno kurjenje z lesom pa najdemo v zloženki z naslovom Zgorevanje lesa v malih kurilnih napravah. V zloženki si lahko preberemo, katere so potrebne lastnosti lesa kot goriva, osnovne lastnosti zgorevanja drv, primerne lastnosti kurilnih naprav za kurjenje z drvmi, kako kuriti v posameznih izvedbah kurilnih naprav, itd.

Kakovost zraka v Sloveniji se v zadnjih desetletjih sicer izboljšuje, vendar je koncentracija onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka. Za zmanjšanje onesnaženosti zraka pa je potrebno sodelovanje vsakega

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka