V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanje okolja (to so podjetja), ki so vir različnih emisij in energije v okolje, dolžni občinam pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih snovi v okolje. Gre za emisije snovi v zrak, industrijske odpadne vode, hrupa, elektromagnetnega sevanja in vpliva na kakovost podzemne vode.

Občina Škofja Loka je pozvala vire onesnaženja, ki obratujejo na njenem območju, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2019.  Na osnovih prejetih poročil o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje je bilo izdelano Poročilo o masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja v Občini Škofja Loka, ki ga najdete v prilogi.

Poleg je objavljeno tudi poročilo, dopolnjeno naknadno, na podlagi prejetega komentarja družbe KNAUF INSULATION d.o.o., z dne 9.7.2020. Masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2019

Masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2019_dop1

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka