Zavod za varstvo pri delu začenja z letošnjimi brezplačnimi meritvami radioaktivnega radona. Prijavijo se lahko tudi gospodinjstva iz Škofje Loke. Meritve znotraj projekta so brezplačne.

Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja od 2019, je prinesel dober vpogled v tveganje zaradi izpostavljenosti radonu. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2023. Ministrstvo za zdravje financira omejeno število meritev v radonsko ogroženih občinah (400 meritev) in tudi v radonsko manj tveganih občinah (80 meritev).

Vabimo gospodinjstva iz Škofje Loke, da se v okviru projekta prijavijo na brezplačne meritve.

Zavod za varstvo pri delu bo izvajal brezplačne meritve radona na radonsko tveganih območjih. V domovih prebivalcev in prebivalk na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona. To so območja občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

V projekt brezplačnih meritev so vključene tudi občine: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

Vse stanovalce in stanovalke na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma, Zavod za varstvo pri delu vabi k sodelovanju v projektu.

Meritev je zanje v okviru projekta brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za zdravje.

Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji in prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.

Čeprav je radon radioaktiven, pravzaprav ne predstavlja velike nevarnosti za človeka. Skupaj z zrakom ga sicer vdihnemo, vendar ga kot plin tudi izdihnemo. Drugače pa je z njegovimi kratkoživimi razpadni produkti, ki so vedno prisotni v zraku skupaj z radonom. Kot aerosole jih namreč pljuča odfiltrirajo od vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, razpadajo in nastali delci alfa napadajo okoliško tkivo ter ga poškodujejo. Te poškodbe so lahko tako resne, da vodijo do nastanka raka. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Več informacij, tudi o prijavah na spletni strani (KLIK) in elektronskem naslovu radon@zvd.si.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka