Meritve kakovosti zunanjega zraka z delci PM10 v Občini Škofja Loka so se na merilnem mestu v Frankovem naselju začele izvajati s 04.07.2019. Od 01.12.2018 so se meritve izvajale tudi na merilnem mestu v Godešiču. Z novim letom se je merilna postaja iz Godešiča prestavila v naselje Virmaše.

Rezultati meritev koncentracij delcev PM10 v Virmašah in v Frankovem naselju kažejo, da v februarju preseganja mejne dnevne vrednosti niso bila izmerjena.

Drugačno stanje je bilo v marcu. Izmerjena so bila preseganja mejne vrednosti na dan 27. in 28. marec 2020. Preseganja so posledica vdora saharskega peska nad naše kraje. Po zakonodaji se takšne vrste dogodki odštejejo od skupnega števila preseganj v koledarskem letu.

Skupno število preseganj v koledarskem letu za Virmaše je 7, za Frankovo naselje pa 12, kar za sedaj ni več od dovoljenih 35 (prispevek vpliva saharskega prahu se bo v skladu z zakonodajo odštel v končnem vrednotenju).

 

 

PR20-SKOFJALOKAzrak-februar 2020

PR20-SKOFJALOKAzrak-marec 2020

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka