Meritve kakovosti zunanjega zraka z delci PM10 v Občini Škofja Loka so se na merilnem mestu v Frankovem naselju začele izvajati s 04.07.2019. Od 01.12.2018 so se meritve izvajale tudi na merilnem mestu v Godešiču. Z novim letom se je merilna postaja iz Godešiča prestavila v naselje Virmaše.

Rezultati meritev koncentracij delcev PM10 v Virmašah in v Frankovem naselju kažejo, da so bila v tem mesecu izmerjena preseganja mejne dnevne vrednosti. Na merilnem mestu v naselju Virmaše so bile vrednosti presežene skupno 5 dni, v Frankovem naselju pa skupno 10 dni.

Skupno število preseganj v koledarskem letu za sedaj ni preseglo zakonsko določeno mejo (35x letno).

 

PR20-SKOFJALOKAzrak-januar2020PR20-SKOFJALOKAzrak-januar2020

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka