Meritve kakovosti zunanjega zraka z delci PM10 v občini Škofja Loka se na merilnem mestu v Frankovem naselju izvajajo od 04.07.2019,
v Virmašah pa so se začele izvajati 08.01.2020.

Meritve izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora.

Rezultate meritev za omenjeni parameter objavljamo v obliki mesečnih poročil.

V prilogi objavljamo Mesečno poročilo za mesec maj 2020.

PR20-SKOFJALOKA (Virmaše, Frankovo naselje)-maj 2020

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka