Na območju Občine Škofja Loka nastajajo industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda po operativnem programu

Odvajanje in čiščenje komunalnih (in padavinskih) odpadnih voda v Občini Škofja Loka ureja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev. Na področju občine Škofja Loka je gospodarska javna služba čiščenja in odvajanja odpadnih voda organizirana preko podjetja Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.

Ožje mestno in primestno področje Škofja Loke je opremljeno z mešanim kanalizacijskim sistemom, to je skupnim odvajanjem komunalne in padavinske vode, ki se zaključuje s končnim čiščenjem na KČN Škofja Loka. Vsa novejša kanalizacija je ločenega sistema,  po enem kanalizacijskem sistemu se odvaja samo komunalna odpadna voda, po drugem pa samo padavinska odpadna voda.

V Občini Škofja Loka sta dva kanalizacijska sistema:

  • JK Škofja Loka skupne dolžine 91,631 km z dovajanjem v KČN Škofja Loka zmogljivosti 45.600 PE,
  • JK Godešič – Reteče – Gorenja – Reteče skupne dolžine 14,74 km z odvajanjem v KČN Reteče zmogljivosti 2400 PE.

Obe zgoraj navedeni čistilni napravi imata zagotovljeno terciarno stopnjo čiščenja odpadnih vod.

Na KČN Škofja Loka se čisti komunalna in padavinska odpadna voda iz mesta Škofja Loka z okoliškimi naselji: Binkelj, Dorfarje, Forme, Grenc, Hosta, Puštal, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog in Virmaše. Na dan 1.1.2022 je bilo priključenih 16.251 prebivalcev ter komunalne in industrijske odpadne vode 18 industrijskih onesnaževalcev.

VODA IZ ŠKOFJELOŠKIH PITNIKOV

July 12, 2023|0 Comments

Vas zanima kje na Škofjeloškem območju so nameščeni pitniki, ki zagotavljajo vir pitne vode, s katero se lahko osvežite v vročih poletnih dneh? Pitnik na Mestnem trgu v Škofji Loki Pitnik pri otroškem igrišču na [...]

SORA PRIMERNA ZA KOPANJE

June 14, 2023|0 Comments

Občina Škofja Loka vsako leto na začetku kopalne sezone naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na lokacijah naravnih kopališč oziroma kopalnih območjih, kjer je v poletnem času največ kopalcev.  Tudi letos je strokovno analizo [...]

POMLADNA ČISTILNA AKCIJA

March 22, 2023|0 Comments

V soboto od 8. do 13. ure bo pomladno čiščenje in urejanje okolja. Pomladna čistilna akcija v Škofji Loki je priložnost, da v dobri družbi naredimo nekaj zase in okolje, v katerem delamo in preživljamo [...]

VODA: VIR ŽIVLJENJA

March 15, 2023|0 Comments

V okviru projekta Vodni viri Škofjeloškega vabljeni na zadnje iz niza predavanj Voda: vir življenja, ki bo v torek, 21. 3. 2023, ob 17. uri na spletni platformi Zoom. Kaj pomeni poletna in spomladanska suša za preskrbo s pitno [...]

Pijmo vodo iz pipe

October 3, 2021|0 Comments

Komunala Škofja Loka in Občina Škofja Loka sta 13. maja 2021 prejeli certifikat »Voda iz pipe«, ki ga izdaja Zbornica komunalnega gospodarstva. S tem se aktivno delo na oskrbi s pitno vodo šele začne. K pitju [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka