Podnebne spremembe predstavljajo enega največjih izzivov 21. stoletja. Človeške aktivnosti in vedno večja poraba fosilnih goriv po industrijski revoluciji so povzročili naraščanje koncentracij toplogrednih plinov v ozračju. Vidne posledice so naraščanje svetovne temperature, posledično taljenje ledu na polih in ledenikih, zviševanje morske gladine in spreminjanje podnebnih vzorcev, kar negativno vpliva na ekosisteme na Zemlji ter na ljudi.

Pariški sporazum h kateremu se je leta 2017 zavezala tudi Slovenija nalaga pripravo akcijskih načrtov za zmanjšanje toplogrednih plinov. Občina Škofja Loka je s preostalimi gorenjskimi občinami podpisala pristopno izjavo h Konvenciji županov s katero se zavezuje k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 55% do leta 2030.

V letu 2021 je tako Občina Škofja Loka pristopila k individualnem izračunu ogljičnega odtisa, ki predstavlja seštevek emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo kot posledica človeške dejavnosti v obdobju enega leta, in sicer za leto 2019. Izračun je izdelan skladno z mednarodnim standardom Greenhouse Gas Protocol.

Metodologija meritev in rezultati so podrobneje predstavljeni v prilogi.

Porocilo_Ogljicni odtis_Obcina Skofja Loka (1)

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka