Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) v 3. členu definira: »pešec oziroma peška (v nadaljnjem besedilu: pešec)« je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki hodi po cesti, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo ali se premika z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska, in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, ki po tem zakonu ni vozilo.

Hojo lahko opredelimo kot način premikanja pešca/peške, v uporabi so tudi sopomenke pešačiti, hoditi oziroma iti peš. Pešec/ peška sta udeleženca v prometu, ki hodita peš. Pešci so opredeljeni tudi kot osebe, ki se premikajo brez vozila, vključno z osebami na invalidskih vozičkih, skirojih, rolkah, rolerjih ali s pomočjo drugih pripomočkov, ki zakonsko niso opredeljeni kot vozila v prometu.

PEŠCI – ENAKOVREDNI UDELEŽENCI V PROMETU

Pešce uvrščamo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj nimajo ‘oklepa’ oziroma fizično niso zaščiteni pred ostalimi, zato je skrb za varnost pri načrtovanju vseh prometnih površin, ki jih pešec lahko uporablja, bistvenega pomena. Posebej ogroženi so otroci pod starostjo 10 let, starostniki ter ljudje z oviranostmi (mednje spadajo tako mladi kot starostniki, tudi nosečnice ali starši z otroškim vozičkom). Poglaviten izvor za izpostavljenost nesrečam pogosto tiči v neustreznem načrtovanju infrastrukture, ki jim je namenjena. Med razlogi za zmanjšano varnosti lahko omenimo neustrezno dimenzioniranost prostora oziroma površin za pešce, prekoračene hitrosti vozil v prometu, manjkajoče pločnike in poti za pešce, križanje poti na uvozih npr. bencinskih črpalk, parkirišč, stanovanjskih hiš, neustrezno načrtovana območja avtobusnih postajališč, neustrezno načrtovano kolesarsko infrastrukturo, manko podpore pri prečkanju čez cesto, slabo preglednost prostora, slabo osvetlitev prostora, vožnjo skozi rdečo luč in sočasni vklop prometne signalizacije za pešce in zavijajoča vozila ter drugo.

Posebnost pešcev je ta, da predstavljajo heterogeno populacijo, ki se med seboj bistveno razlikuje ne samo glede na opremljenost, temveč tudi glede na starost, fizične in psihične sposobnosti, pa tudi glede na namen hoje. Glede na vrsto pešcev je hoja lahko zelo različna glede na prostor, ki ga posamezen pešec potrebuje za udobno hojo, kot tudi glede na čas oziroma hitrost hoje. Infrastruktura za hojo mora zagotoviti prostore, ki s svojo opremljenostjo in urejenostjo zadostijo potrebam vseh vrst pešcev, zato je ključno prepoznati najranljivejše skupine pešcev in se zavedati, da so prav njihove značilnosti tiste, ki najbolj vplivajo na načrtovanje hodljivega okolja. Posebnost pešcev oziroma infrastrukture za pešce do ostalih oblik mobilnosti je tudi ta, da ne uveljavlja/zahteva enosmernosti oziroma ločenih površin za eno in drugo smer, kar omogoča prosto gibanje na površinah za pešce v vseh smereh.

Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo oktober 2022 (.pdf)

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

October 12, 2023|Comments Off on Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v občini Škofja Loka

Vabljeni, da se akcije udeležite in nevarne odpadke na varno odložite! Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na prvotni embalaži eno ali več oznak za nevarnost ‒ eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo [...]

DRUGA JAVNA RAZPRAVA O PARKIRANJU

June 6, 2023|0 Comments

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Inštitut za politike prostora in Ljubljanski urbanistični zavod v sklopu projekta "Trajnostna parkirna politika, priprava nacionalnih smernic, strokovnih podlag in nacionalne parkirne platforme - 1. sklop" organizirajo drugo javno razpravo: [...]

NA HISTORIAL S KOLESOM eKOLOka

June 2, 2023|0 Comments

Jutri, 3. 6. 2023, bo staro mestno jedro Škofje Loke spet obarvala pisana druščina srednjeveških meščanov, rokodelcev in umetnikov, ki nam bodo pričarali starodaven sejemski utrip na Historialu Škofja Loka. 3. 6. pa je tudi svetovni dan kolesarjenja. [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka