V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja (podjetja, ki so vir različnih emisij snovi in energije v okolje), dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje. Poročila o obratovalnem monitoringu vključujejo poročila o meritvah emisij v zrak, meritve industrijske odpadne vode, meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja ter meritve vpliva na kakovost podzemne vode. Na osnovi teh poročil je bil izdelan kataster onesnaževalcev, ki je viden na spletni strani Občine Škofja Loka. Na podlagi pridobljenih podatkov je bilo pripravljeno še poročilo o masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja v občini Škofja Loka, ki si ga lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka