Občina Škofja loka od leta 2018 neprekinjeno izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka z lastnimi merilnimi napravami. Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka so bila izbrana na lokacijah kjer se pričakuje največje onesnaženje za posledicami emisij iz prometa, kurilnih naprav in industrije.
Neposreden dostop do aktualnih podatkov iz posameznih merilnih postaj je za javnost na voljo na spletnem portalu občine Škofja Loka na naslovu: https://iot.sensware.si/skl/Home/Map
Na podlagi rezultatov merilnih postaj v občini je bilo za preteklo leto izdelano Poročilo o rezultatih meritev zunanjega zraka (v prilogi). Slednje zajema tudi podatke meritev delcev PM10, ki jih v Škofji Loki izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve so namenjene kontroli delovanja postaj Občine Škofja Loka. Poleg so v prilogi na voljo tudi grafični prikazi.
Dodatno je bila v leto 2020 izvedena tudi mikroskopska in kemijska analiza prašnih delcev z namenom ugotavljanja izvora. Rezultati analiz se prav tako nahajajo v spodnjem poročilu.

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka