Občina Škofja Loka vsako leto na začetku kopalne sezone naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na lokacijah naravnih kopališč oziroma kopalnih območjih, kjer je v poletnem času največ kopalcev. 

Tudi letos je strokovno analizo izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolij Kranj, na treh lokacijah: Selška Sora (Podlubnik) ter Poljanska Sora (Visoko in kopališče Puštal).

Rezultati vzorčenja Poljanske Sore na obeh lokacijah, tako na Visokem kot na kopališču v Puštalu ter rezultat vzorca vode Selške Sore v Podlubniku so bili ustrezni. Vzorci so torej tudi letos pokazali, da je reka, ki teče skozi našo občino, primerna za kopanje.

Selška Sora je v spodnjem toku še vedno precej motna, ker v sosednji občini Železniki izvajajo dela v sklopu urejanja protipoplavih ukrepov na Selški Sori. Lebdeči delci v vodi sicer nimajo neposrednega vpliva na zdravje ljudi, imajo pa posreden vpliv na zmanjšano vidljivost in posledično varnost kopalcev.

(foto: Jernej Tavčar)

Prijavi se na novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka