Toplogredni plini so plini, ki v Zemljini skorji delujejo kot zaščita. Ko sončni žarki posijejo na Zemljo, vsrkajo nekaj UV žarkov. Povzročajo višjo temperaturo na Zemlji. Najpomembnejši toplogredni plini v Zemljini atmosferi so vodna para (H2O), ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), in ozon (O3). Ti plini večinoma dobro prepuščajo sončno sevanje (ki je pretežno v ultravijoličnemvidnem in bližnjem infrardečem delu spektra), hkrati pa vsaj delno absorbirajo sevanje, ki izhaja iz Zemljinega površja (ki je pretežno v daljnem infrardečem delu spektra).

UČINEK TOPLE GREDE

Del infrardečega sevanja, ki izhaja iz površja, in ki bi drugače lahko šlo neovirano skozi ozračje v vesolje (če zanemarimo vpliv oblakov, ki prav tako dobro absorbirajo infrardeče sevanje) se absorbira v toplogrednih plinih. Zaradi te absorpcije ima ozračje višjo temperaturo kot bi jo imelo sicer. Ti plini tudi sami oddajajo infrardeče sevanje. Nekaj v vesolje, nekaj pa proti površju, v katerem se to sevanje absorbira. Zato ima to višjo temperaturo kot bi jo imelo sicer. Ta pojav se imenuje učinek tople grede. Učinek tople grede je zelo pomemben, saj bi bila brez njega povprečna temperatura zraka blizu površja za približno 30 °C nižja, kot je v resnici. Problem je, da se zaradi človeških dejavnosti količine nekaterih toplogrednih plinov v ozračju večajo in učinek tople grede postaja vse močnejši, kar povzroča podnebne spremembe.

Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

October 6, 2021|Comments Off on Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

Občina Škofja loka od leta 2018 neprekinjeno izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka z lastnimi merilnimi napravami. Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka so bila izbrana na lokacijah kjer se pričakuje največje onesnaženje za posledicami [...]

Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

October 2, 2021|Comments Off on Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

Obveščamo vas, da je v preteklih dneh na merilnikih za spremljanje kakovosti zunanjega zraka pri postajah Virmaše, Trata in Frankovo naselje prišlo do izpada delovanja. Razlog v nedelovanju merilnikov na postajah Trata in Frankovo naselje so redna [...]

Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

July 7, 2021|Comments Off on Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanje okolja (to so podjetja), ki so vir različnih emisij in energije v okolje, dolžni občinam pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih snovi [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka