Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/16, 116/20) določa obveznost vzpostavitve sistema upravljanja z energijo v stavbah oseb javnega sektorja, zavezance in minimalne vsebine tega sistema, s ciljem povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavlja tudi v prej omenjenih stavbah, v katerih je vsota uporabne površine več posameznih delov stavb v posamezni stavbi večja od 250 m2.

KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO?

July 11, 2023|0 Comments

Prehod na krožno gospodarstvo ni le izziv Slovenije, ampak tako Evropske unije kot celotnega sveta. Evropska unija letno proizvede ogromno količino odpadkov (2,5 milijarde ton). Z željo po njihovem zmanjševanju zato posodablja zakonodajo v smeri [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka