VODA

Eno izmed pomembnih bogastev škofjeloškega območja je voda. Tu se nahajajo številni vodni viri, med katerimi kot pomembne prepoznavamo izvire. Ti so bili pomembni za oskrbo prebivalstva, razmestitev izvirov je vplivala na razporeditev poselitve in dejavnosti. Pitna voda je bila pogoj za življenje in s tem za razvoj. Nekateri izviri, ki so bili za človekove dejavnosti v uporabi v preteklosti, so danes opuščeni ali celo pozabljeni zaradi spremenjenega načina vodooskrbe. Slednja je v gospodinjstva prinesla vodo z oddaljenih območij, zato sta vedenje o bližnjih vodnih virih, predvsem pa njihov pomen, postopoma začela bledeti. V zadnjem obdobju pa se stanje na tem področju spreminja. Povečuje se zavedanje o pomenu ohranjanja vodnih virov kot pomembne naravne in kulturne dediščine krajev, hkrati pa predstavljajo tudi potencial za razvoj trajnostnih oblik turizma ter pomembno strateško dobrino. Izrednega pomena je zavedanje, da le celovito varovanje vodnih virov zagotavlja trajnosten razvoj skupnosti v prihodnosti.

V okviru programa Loško je ekološko želimo prek različnih aktivnosti osvestiti o pomenu varovanja in ohranjanja kakovostnih vodnih virov, informacije o kopalnih vodah in o odvajanju in čiščenju voda. Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza nas vseh, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in družbe ter varujemo okolje za prihodnje generacije. Navedeno upošteva tudi Agenda 2030 Združenih narodov s ciljem trajnostnega razvoja, ki pravi, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

VODA: VIR ŽIVLJENJA

March 15, 2023|0 Comments

V okviru projekta Vodni viri Škofjeloškega vabljeni na zadnje iz niza predavanj Voda: vir življenja, ki bo v torek, 21. 3. 2023, ob 17. uri na spletni platformi Zoom. Kaj pomeni poletna in spomladanska suša za preskrbo s pitno [...]

Pijmo vodo iz pipe

October 3, 2021|0 Comments

Komunala Škofja Loka in Občina Škofja Loka sta 13. maja 2021 prejeli certifikat »Voda iz pipe«, ki ga izdaja Zbornica komunalnega gospodarstva. S tem se aktivno delo na oskrbi s pitno vodo šele začne. K pitju [...]

Analiza vzorcev koplanih voda

October 2, 2021|0 Comments

Tudi letos je strokovno analizo, v mesecu juniju 2018 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj, na vseh štirih lokacijah: Selška Sora - Podlubnik in Soteska, Poljanska Sora [...]

NOV NAČIN UPRAVLJANJA Z VODAMI

April 12, 2018|0 Comments

V sklopu aktivnosti projekta EVREKA na letošnji Svetovni dan voda (22. marec) je bila predstavljena animacija "Nov način upravljanja z vodami". Animacija je namenjena ozaveščanju širše javnosti o novih pristopih upravljanja z našimi vodnimi telesi, [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka