Danes se veliko govori o kvaliteti zunanjega zraka in njegovi onesnaženosti, ki jo povzročijo delci, kemikalije ali plini, ki pridejo v zrak zaradi človekove dejavnosti in ogrožajo ljudi in okolje. Glavni viri onesnaženega zraka so industrijski procesi, elektrarne, transport, ogrevanje hiš, predvsem če ogrevamo z lesom ali premogom, predelovanje odpadkov in kmetovanje. Največji onesnaževalec zraka v EU pa je transport.

Izgorevanje goriva sprošča veliko onesnaževalcev, kot so prašni delci (PM), dušikovi oksidi, žveplov dioksid, ogljikovi monoksidi in hlapni delci (VOC). Nekateri med njimi tvorijo še dodatne onesnaževalce, npr. prizemni ozon. Onesnaževanje je velik problem v zelo prometnih mestnih predelih.

Nekateri onesnaževalci lahko potujejo daleč in se nabirajo v predmestnih in podeželskih predelih zaradi vremenskih pogojev, kot sta veter in nizek pritisk. Obstaja veliko evropske zakonodaje, ki govori o kvaliteti zraka. Tako ima direktiva o kvaliteti zraka iz leta 2008 za cilj doseči kvaliteto okolja, kjer količina onesnaževalcev ne vpliva na zdravje in je zato določila ciljne vrednosti za osnovne štiri onesnaževalce: žveplov dioksid, dušikov oksid, dušikov dioksid in prašne delce PM 10. Prav tako je določila zgornje vrednosti za žveplov dioksid, dušikove okside, amonijak in hlapne snovi. Več zakonov regulira tudi emisije iz različnih virov, elektrarn, …

Učinki na zdravje so odvisni od številnih dejavnikov:

od vrste onesnaževalca, stopnje onesnaženosti (koncentracije kemičnih snovi v zraku), trajanja izpostavljenosti (kratkoročne ali dolgoročne izpostavitve), posameznikove občutljivosti.

Različni onesnaževalci imajo različne učinke. Kratkoročna izpostavitev lahko povzroči draženje oči, težko dihanje, okužbe zgornjih dihalnih poti, kot sta bronhitis in pljučnica, poslabšanje pljučne bolezni in druge težave, kot so glavobol, slabost ali sprožitev alergijskih reakcij. Raziskave so pokazale, da lahko onesnažen zrak okvari zdravje tudi dolgoro čno. Tako lahko sproži poslabšanje kronične pljučne bolezni (KOPB), pljučnega raka, bolezen srca in ožilja, zmanjšanje pljučne funkcije, začetek astme, okvaro možganov, živcev, jeter, ledvic.
V EU povzroči onesnaženost zraka, predvsem prašni delci in prizemni ozon, prezgodnjo smrt okoli 37 tisoč prebivalcev vsako leto. Prašni delci v zraku skrajšajo pričakovano življenjsko dobo vsakega Evropejca za eno leto. Zlasti so ogroženi starejši, otroci in odrasli s kroničnimi boleznimi dihal (astma, KOPB).

Kako lahko varujemo svoje zdravje?

Izpostavljenost onesnaženemu zraku je do določene stopnje neizbežna. Nekaj pa lahko storite tudi sami: preverite kvaliteto zraka z dnevno vremensko napovedjo za vaše mesto ali kraj. Informacijo uporabite za to, da organizirate svoje aktivnosti izven časa onesnaženosti, torej zjutraj ali pozno popoldne. Izogibajte se izpostavljenosti popoldne. Ne hodite ob prometnih cestah, kjer je veliko izpušnih plinov. Ne telovadite v predelih, kjer je gost promet. Ob onesnaženih dneh ostanite v stanovanju in zaprite zunanja vrata in okna. Če živite ob prometni cesti, zapirajte okna in vrata ob najgostejšem prometu. Najdite si hišo in delovno mesto, ki ni blizu prometne ceste. Za bolnike z boleznimi dihal je pomembno, da redno jemljejo svoja predpisana zdravila, s seboj nosijo svoje olajševalno zdravilo in se pogovorijo z zdravstvenimi delavci, kako naj ravnajo ob najbolj obremenjenih urah.

Kako lahko vsak pomaga zmanjšati onesnaženost zraka?

Tudi vsak posameznik ima več možnosti, da vpliva na kvaliteto zunanjega zraka. Tako se lahko: izogibate uporabi avtomobila, zlasti na kratke razdalje. Uporabljajte druge vire transporta, kot so kolesarjenje, hoja ali javni promet. Ko uporabljajte avto, vozite na način, ki zmanjša emisije: zmanjšajte svojo hitrost, ne vozite čez hitrostno omejitev, izogibajte se hitremu zaviranju in pospeševanju, ugasnite motor, ko stojite. Vzdržujte svoj avto in preverjajte motor in filtre. Redno preverjajte tlak v zračnicah. Kupite avto, ki manj onesnažuje. Posadite drevo. Drevesa čistijo zrak, vendar se zavedajte ogroženosti zaradi peloda, ki ga tvori drevo. Nikoli ne kurite domačih odpadkov, zlasti plastike in gume. Zavedajte se, da ima vsak posameznik tudi MOČ vplivati na naš zrak, ki ga vsi dihamo.

Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

October 6, 2021|Comments Off on Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

Občina Škofja loka od leta 2018 neprekinjeno izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka z lastnimi merilnimi napravami. Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka so bila izbrana na lokacijah kjer se pričakuje največje onesnaženje za posledicami [...]

Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

October 2, 2021|Comments Off on Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

Obveščamo vas, da je v preteklih dneh na merilnikih za spremljanje kakovosti zunanjega zraka pri postajah Virmaše, Trata in Frankovo naselje prišlo do izpada delovanja. Razlog v nedelovanju merilnikov na postajah Trata in Frankovo naselje so redna [...]

Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

July 7, 2021|Comments Off on Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanje okolja (to so podjetja), ki so vir različnih emisij in energije v okolje, dolžni občinam pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih snovi [...]

ZAČETEK KURILNE SEZONE

December 16, 2018|0 Comments

Na začetku kurilne sezone je Center za zdravstveno ekologijo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poslal naslednje sporočilo za javnost: Kurilna sezona prinaša tudi onesnažen zrak Onesnažen zrak je v razvitem svetu najpomembnejši okoljski problem. [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka