Cilj strategije EU za kakovost zraka iz leta 2013 je bil popolno upoštevanje veljavne zakonodaje na področju kakovosti zraka do leta 2020, v njej pa so določeni tudi dolgoročni cilji za leto 2030. Evropska unija v okviru evropskega zelenega dogovora te standarde pregleduje, da bi bili bolj usklajeni s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Prizadeva si tudi za boljšo zakonodajo Evropske unije za čist zrak, pri čemer se opira na izkušnje iz ocene direktiv o kakovosti zunanjega zraka iz leta 2019.

Onesnažen zrak lahko povzroči bolezni srca, ožilja in dihal ter raka in je glavni okoljski vzrok za prezgodnjo smrt v EU. Nekatere snovi, na primer arzen, kadmij, nikelj in policiklični aromatski ogljikovodiki so genotoksične in rakotvorne za ljudi. Zanje ni mogoče določiti mejne vrednosti pod katero ne bi bile nevarne. Onesnažen zrak tudi negativno vpliva na kakovost vode in zemlje, z evtrofikacijo (čezmernim onesnaženjem z dušikom) in kislim dežjem pa uničuje ekosisteme. Zato so prizadeti kmetijstvo in gozdovi, pa tudi material in zgradbe.

Medtem, ko se je onesnaževanje zraka v Evropi v zadnjih desetletjih na splošno zmanjšalo, dolgoročnega cilja Unije iz leta 2013 – doseči raven kakovosti zraka, ki ne bo imela znatnih negativnih učinkov na zdravje ljudi in okolje – še vedno nismo dosegli. Standardi kakovosti zraka se pogosto ne upoštevajo. Najbolj problematična onesnaževala so danes drobni delci, dušikovi oksidi in prizemni ozon. Glede na raziskavo Eurobarometra iz leta 2022 so Evropejci in Evropejke resno zaskrbljeni zaradi kakovosti zraka in pozivajo k odločnejšemu

Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

October 6, 2021|Comments Off on Poročilo o meritvah kakovosti zunanjega zraka v Občini Škofja Loka za leto 2020

Občina Škofja loka od leta 2018 neprekinjeno izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka z lastnimi merilnimi napravami. Merilna mesta za spremljanje kakovosti zunanjega zraka so bila izbrana na lokacijah kjer se pričakuje največje onesnaženje za posledicami [...]

Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

October 2, 2021|Comments Off on Obvestilo o izpadu delovanja merilnikov kakovosti zraka

Obveščamo vas, da je v preteklih dneh na merilnikih za spremljanje kakovosti zunanjega zraka pri postajah Virmaše, Trata in Frankovo naselje prišlo do izpada delovanja. Razlog v nedelovanju merilnikov na postajah Trata in Frankovo naselje so redna [...]

Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

July 7, 2021|Comments Off on Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2020

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanje okolja (to so podjetja), ki so vir različnih emisij in energije v okolje, dolžni občinam pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih snovi [...]

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o na področju ekoloških aktivnosti v občini Škofja Loka